Ostatní

Změň svůj život a dosáhni úspěchu!

Od Dne 21.5.2018

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako motivaci pro všechny, kteří jsou bez motivace.

Není veselý pohled na lidi, jak  jsou nešťastní ze svého života. Každá životní změna začíná dobře vnuknutou myšlenkou a začít hledat svůj životní smysl není omezeno žádným věkem.

Mnohokrát jsem se potkal s lidmi, kteří čekají až se stanou těmi vyvolenými a dosáhnou v životě požadovaného úspěchu nebo aspoň tak se to očekává. Práce je jako nutnost dnešní doby. Ke štěstí a úspěchu není potřeba žádného elixíru nebo sudičkou vyřčený životní osud, ale je to pouze vaše odhodlání a čas, který tomuto vysněnému cíli věnujete.

Určitě jste sami mnohokrát slyšeli podobné věty:
Sportovci jsou úspěšní, protože jsou talentovaní a podnikatelé jsou úspěšní, protože podvádí.

Ne, opravdu tomu tak není!

Ano, talent existuje, ale pouze jako urychlovač a podvádět se nemá!

Úspěch se dostaví v momentě, kdy děláte to co vás opravdu baví a zajímá celým srdcem. Máte-li talent, pomůže vám naučit se rychleji počítat nebo kopat do míče, ale bez dostatečného tréninku ničeho nedosáhnete. Když talent nemáte, musíte trávit více času tréninkem a pak můžete být nejlepší.

Ono se to lehce řekne, dělej co tě baví. Každý začátek je obtížný. Zkuste si to představit, je to velice uvolňující a příjemný pocit dělat práci bez stresu a s radostí. Není vždy lehké najít práci, která nás baví a naplňuje. Změnit zaměstnání není vždy potřeba, když vás práce nebaví. Mnohokrát postačí změnit pohled na to co děláte. I popelář může mít poslání, být prospěšný společnosti. Většina z vás má ve svém volnu spoustu zájmů, ale ne každá činnost se dá považovat za životní poslání. Může vás bavit hraní her, ale není z toho žádný prospěch. Rozvíjet váš zájem můžete pouze sami a může to trvat i několit let než se projeví naplno. Občas se stačí uvolnit ze svého každodenního stereotypu a zažít něco nového. Dnešní doba nabízí mnoho různých kurzů a možností.

Pokud si stále nejste jistí tím co by vás opravdu bavilo, na chvilku si sedněte a pokuste se ujednotit vaše každodenní myšlenky. K čemu se vaše myšlenky upínají nejčastěji? Teď už víte čemu by jste se měli věnovat. Další postup je ten, že tento zájem budete dále rozvíjet a vzdělávat se. Jen tak se můžete stát kompetentní k práci vašich snů, a když se po nějaké době zpětně ohodnotíte, teprve v tuto chvíli zjistíte kde byla vaše nevědomost.

K dosažení úspěchu nestačí pouze úporná každodenní práce. Práce vás musí bavit, musíte v ní vytvrvat a pracovat s vášní. Jestliže pracujete se zájmem, vytrvalostí a vášní můžeme zde hovořit o houževnatosti jak popisuje Angela Duckworthová v knize Houževnatost. I houževnatost se dá naučit!

Talent + úsilí = dovednost
Dovednost + úsilí = úspěch

Najít práci, která vás opravdu baví je pro mnohé lidi dost obtížné a tento fakt je nám vštípen již od útlého dětství, kdy nejsme vedeni k věcem, které nás zajímají. Ale jsme vedeni k věcem podle osnovy, abychom splnili předepsané tabulky. Jak může z dítěte vyrůst soběstačný člověk s vlastním názorem, když ho životem provází tabulka. Většina rodičů směřuje své děti k činnostem, které sami považují za to nejlepší, to co chce dítě není podstatné, je to přece jenom dítě. Každé dítě ví co chce, jde jen o to, jak moc umíme opustit naše pohodlí. Všimněte si, že když potkáte plačící dítě, slyšíte od rodičů že zas neposlouchá, i když je to vlastně naopak. Málo kdo se nad tím pozastaví, dělají to přece všichni. V určitou chvíli je potřeba trochu sebekritiky. To, že něčemu věří většina lidí ještě neznamená, že je to pravda.

Rodiče často při výchově zaměňují samostatnost s osamocením. Není možné zavřít za dítětem dveře a říkat si, že rozvíjím jeho osobnost. Tím maximálně docílím toho, že mě dítě nebude potřebovat a o pomoc bude žádat někoho jiného. Stanete se rodičem a je to jen na vás, aby jste dítě provedli jeho dětstvím a pomáhali mu, když o to požádá. Rodiče často používají věty jako: Už si dost velký na to, aby si byl dva týdny bez nás.; Už si dost velký, aby si to dělal sám.; Už jsou ti čtyři. Dítě se učí nápodobou, a pokud vyžaduje naši pomoc, měli bychom mu pomoci ať je jeho nápad více či méně bláznivý. Nejde-li o něčí život, měli bychom jim s jejich nápady pomáhat. Když se chce dítě houpat na lustru, tak to není moc dobrý nápad. Ale pokud chce skákat v kalužině, tak ho na to musíte obléknout.

"Děti nikdy neuměly moc dobře naslouchat dospělým, ale vždy je dokázaly krásně napodobovat."

James Baldwin

Další velký blok v životě je škola. Špatný učitel dokáže zabít jakýkoliv zájem. Když si vzpomenu na svá školní léta, tak si nevybavuji moc učitelů, kteří byli zapálení nás naučit probíranou látku nějakým pro nás zajímavým způsobem.

Denně se setkávám s lidmi, kteří jsou ve své práci nespokojeni, otrávení, jde vidět, že už se těší jak zkončí pracovní doba. Naopak je vždy hezký pohled na práci lidí, kteří pracují s určitým sebeuspokojením. Jak se říká: Když dva dělají totéž není to totéž.
Není rozdíl jestli je to uklízečka, prodavačka nebo doktor. Ano, můžete vynaložit hodně úsilí do své práce, která vás nebaví. Nikdy však nedosáhnete takového pracovního úspěchu jako někdo, kdo dělá svoji práci s potěšením.

Až 80 % pracujících lidí chodí do práce pouze jako nutnost společnosti.

Pokud se dostanete k práci, která vás opravdu baví a rádi se v ní stále zdokonalujete, je důležité v této činnosti vytrvat. Není tomu tak, že bychom při práci která nás baví nenaráželi na překážky. Ale právě tyto zkušenosti a poznání neúspěchu nás posiluje. Vytvrvat i po neúspěších je velice důležité. Pouze trénink je to, co nám pomůže být lepší než ostatní.

Trénink je důležité provádět řízeně a zaměřit se na činnosti, které vám nejdou. Aby jste byli ve svém oboru úspěšní nestačí vám trénovat týden, měsíc, ale můžeto být i 10 000 hodin. Proto je důležité vytrvat!

Vaše práce nesmí postrádat důležitou část a tím je SMYSL, proč svoji práci děláte. Každý má jiný smysl své práce, a ten mu dává sílu pokračovat. Někdo vám poví že dělá svoji práci, aby zabezpečil svoji rodinu, jiný vám řekne, že je jeho práce prospěšná společnosti. Zde je právě velký rozdíl mezi jednotlivými pracujícími. Je hezké pracovat pro prospěch druhých, ale pokud vám tato práce přináší i osobní potěšení, budete podávat lepší výkony než člověk, který pracuje jen pro sebe nebo jen pro ostatní.

Šťastní jsou lidé jejichž hlavní osobní cíl, byť malý nebo nudný má pro svět tak výrazné důsledky, že prostupuje veškerým jejich konáním. Jako příklad uvedu podobenství o třech zednících:

Ptali se třech zedníků při práci co dělají?

První odpověděl: Dávám cihly na sebe.
Druhý odpověděl: Stavím kostel.
Třetí odpověděl: Stavím dům pro našeho pána.

První měl zaměstnání, druhý měl povolání, třetí měl poslání.

(zaměstnání – Práci mám jako životní potřebu, stejně tak chodím na záchod nebo jím.)

Neuvádím to zde proto, že bych vyzdvihoval nějakou víru. Ale chci jen ukázat na to, že každý má ve své práci jiný smysl. Většina z nás by chtěli být jako ten třetí, ale většina to má jako ten první nebo druhý zedník.

Důležitý tahoun vaším životem je fakt, jestli jste životní pesimista či optimista. Pesimista bývá fixně nastaven na negativa a veškerý neúspěch bere jako utrpení, které je mu prostě souzeno. Oproti tomu optimista má výhodu v tom, že svůj neúspěch reálně zhodnotí a pustí se do dané práce znovu s vizí lepšího výsledku než předtím. Příklad, který jsme určitě všichni zažili.

Test na střední škole nedopadl dobře; Pesimista si poví, že je smolař a víc už s tím prostě nejde udělat. Optimista si řekne, že si špatně rozvrhnul čas pro vypracování testu a bude vědět co se má ještě doučit.

Tento životní postoj se dá naučit a pouze s optimistickým pohledem se budete rádi pouštět do dalších výzev.

Někdo tomu říká Bůh, jiný universum, další čeká na energii od svého partnera. Kdokoliv tě může nasměřovat určitým směrem, ale jít musíš sám. Nikdo za tebe nic neudělá, pokud chceš udělat nějakou změnu, je to pouze na tobě!

Je čas věřit v sám sebe!

TAGY