Marketing | Propagace Webové stránky

Vytvořte si online inzerci s AdWords

Od Dne 18.4.2017

Reklamou na internetu můžete oslovit vaše potencionální zákazníky, u kterých je pravděpodobné, že mají o vaši nabídku zájem. Naopak můžete odfiltrovat lidi, které váše nabídka nezajímá. Oslovit zákazníky můžete napříč zařízeními a následně sledovat, kdo na vás kliknul.

Oslovit zákazníky můžete na základě jejich zájmu, věku, jazyka, lokality a vyhledávaných slovních spojení neboli klíčových slov.

Analýzou můžete zjistit na jakou reklamu lidé nejvíc klikají a na které vůbec. Díky tomu zjistíte, do jaké kampaně investovat více peněz. Zjistit můžete kdo na vás kliknul a jestli na vaši stránce udělal nějakou akci (objednal zboží, vyplnil formulář, nebo jenom hledal informace). Záleží pouze na vás, jaký cíl chcete sledovat.

Cenu reklamy si stanovíte sami, nejsou žádná pravidla. Nastavím si kolik chci maximálně za den utratit a platím pouze za provedenou akci s mojí reklamou (kliknutí na reklamu, shlédnutí videoreklamy).

Reklamy ve Vyhledávací síti se zobrazují v horní a dolní části stránky s vyhledávaným dotazem. Jsou řazeny podle relevantnosti k vyhledávanému dotazu, cenové nabídky, dojmu ze vstupní stránky a dalších faktorů.

Klíčová slova

Adwords vyhodnocuje které reklamy se mají zobrazovat. Pokud někdo navštíví web na němž se zobrazují AdWords reklamy, popřípadě je na googlu zadaný hledaný výraz shodný nebo podobný s vašim klíčovým slovem, dostává se vaše reklama do aukce reklam. Která reklama se zobrazí a v jakém pořadí je ovlivněno především těmito faktory:

 • Cenová nabídka

  Nastavením nabídky dávám AdWords vědět, kolik jsem ochoten maximálně zaplatit za kliknutí na moji reklamu.

 • Kvalita reklamy

  Systém AdWords vyhodnocuje, zda je vaše reklama relevantní s hledaným výrazem a dále zda dopadová stránka odpovídá vaší reklamě. Tyto faktory jsou shrnuty ve „skóre kvality“, které se dá dohledat v účtu Adwords ke každé reklamě. Vyšší kvalita reklamy často vede ke snížení CPC (cena za proklik).

 • Rozšíření reklamy

  Při vytváření reklamy mohu využít možností přidat další informace. Reklamu mohu rozšířit o telefonní číslo, adresu a především o další podstránky. Systém vyhodnocuje dopad těchto odkazů a preferuje relevantní klíčová slova. I když máte všechna rozšíření vyplněná není zásadní pro jejich zobrazování. To určuje AdWords.

Rozšíření reklamy dělejte vždy. Pokud vám Adwords vše zobrazí, zabere vaše reklama velkou část zobrazené stránky ve vyhledávání.

Kde se vám reklamy zobrazí

Podle zvoleného typu kampaně se vám zobrazí reklama ve Vyhledávací nebo Obsahové síti Google.

 • Vyhledávací síť

  Vyhledávací síť zobrazuje vaše textové reklamy ve Vyhledávání Google a jeho partnerských vyhledávacích webů (bazos.cz, centrum.cz, amazon.com a další). Oficiální seznam neexistuje. U výsledků hledaných výrazů se na stránkach zobrazují reklamy AdWords. Oslovujete zákazníka, který hledá produkt či službu, kterou nabízíte.

 • Obsahová síť

  Obsahová sít zahrnuje skupinu webu Google, partnerských webů a aplikace zobrazující reklamy Adwords odpovídající obsahu stránky. Reklamou v obsahové síti oslovíte širokou škálu zákazníků s různými zájmy. Rozšiřujete povědomí o značce a podporujete interakci s vašimi zákazníky.

Jak vytvořit kampaň ve Vyhledávací síti

Předpokladem pro vytváření kampaní je mít vytvořený AdWords účet, který je podmíněný vašim IČ. Při vytváření si musíte dobře naplánovat strukturu, aby jste při dalších úpravách měli o starost míň. Kampaně mají svůj vlastní rozpočet a nastavení, kde se budou reklamy zobrazovat. Struktura kampaně by měla odpovídat vašim webovým stránkám.

Příklad pojmenování struktury kampaně:

 • Název kampaně: Ollies.cz – dorty
 • Název sestavy: Šlehačkové dorty (Čokoládové, ořechové)
 • Jednotlivé reklamy: Pařížský dort, dort Harlekýn

Kampaň může obsahovat více reklamních sestav, které spolu souvisí skupinami reklam a klíčovými slovy.

Kampaň si nejdříve pojmenujte. Dále si musíte určit jaký typ kampaně zvolit. Máte na výběr z více možností:

 • Vyhledávací síť s optimalizovanou obsahovou sítí
 • Pouze Vyhledávací síť
 • Pouze Obsahová síť

Pro náš případ zvolte Pouze Vyhledávací síť.

Další možnost výběru je podtyp kampaně. Máte na výběr ze dvou možností.

 1. Standartní – má omezené některé možnosti nastavení kampaně
 2. Všechny funkce – můžete nastavit všechny možnosti kampaně

 

Jako speciální podtyp kampaně si můžete zvolit

 1. Remarketing – oslovení lidí, kteří v minulosti navštívili váš web
 2. Reklamy v mobilech – reklamy se zobrazují v aplikacích (pouze v obsahové síti)

Můžeme si zvolit v jakých sítích se bude naše reklama zobrazovat. Standartně je zaškrknutá možnost „Zahrnout Partnerské weby ve Vyhledávací síti“. Tuto možnost nechávejte zašrknutou. Někdy můžete mít více konverzí z těchto Partnerských sítí. Bohužel nejde zaškrknout pouze Partnerské sítě. Byla by zde určitě zajímavá statistika o jejich efektivitě ve srovnání se sítí Google.

Volba zařízení je v tomto případě nastavena na všechna zařízení, protože je nastavená Pouze Vyhledávací síť.

V možnosti Oblast si můžete zvolit na jakém území se bude vaše reklama zobrazovat. Máte na výběr:

 1. Všechny země
 2. Česko
 3. Chci vybrat – zde máte možnost zacílit na okres, okolí v určité vzdálenosti od vašeho podniku nebo můžete vybrat konkrétní část města.

Nastavení Oblasti vám dává možnost volby na které lidi cílit nebo které naopak vyloučit z dané oblasti.

Jazyk zvolte podle toho, jak mají uživatelé nastavené v googlu jazykové rozhraní. (pokud cílíte na Čechy, zvolte češtinu)

Důležitou částí vaší kampaně je strategie nabídek. Můžete si vybrat z více možností. Pokud chcete mít rozpočet pod největší kontrolou, zvolte ruční CPC, kdy platíte za kliknutí na vaši reklamu. Pokud si přejete zaměřit na konverzi zvolte CPA nabídku, která se přizpůsobuje svojí výší ostatním nabídkám.

Nastavte si vaši maximální nabídku za kliknutí a celkový rozpočet na den. AdWords může vaše zobrazování zvýšit o 20%, celkový měsíční rozpočet však nepřesáhne 30,4 násobek deního rozpočtu.

Způsob zobrazování nastavte nejlépe na standartní. Rozpočet se vám bude rovnoměrně čerpat celý den.

Další nabídky rozšíření vám nabízejí možnost:

 • Oblast – můžete nastavit vaši adresu, následně se bude pod reklamou zobrazovat adresa/mapa.
 • Odkazy na podstránky – Odkazy na podstránky by měli souviset s vaši reklamou.
 • Volání – přidejte k reklamě telefonní číslo
 • Popisky – např. Již 25 let na trhu.
 • Strukturované úryvky – zde můžete dále popsat vaši nabídku služeb či produktů

Dalším rozšířením nastavení můžete určit časový rozvrh kdy se má reklama zobrazovat. Je zde také možnost nastavit zahájení a ukončení kampaně.

Přejděte na Vytvoření reklamní sestavy a vytvořte reklamu, které může vypadat třeba takto:

Nyní je čas na vybrání klíčových slov, na která se bude vaše reklama zobrazovat. Klíčová slova mohou mít různé typy shod:

 • Volná shoda (reklama se zobrazuje na vyhledávané dotazy, které obsahují synonyma, překlady a další varianty)
 • Modifikovaná volná shoda (reklama se zobrazuje na podobná slova, nikoliv na synonyma) +klíčové slovo
 • Frázová (reklama se zobrazuje na hledaný výraz obsahující dané sousloví) „klíčové slovo“
 • Přesná (reklama se zobrazuje pouze po zadání přesného výrazu) [klíčové slovo]
 • Vylučujicí (reklama se zobrazuje na hledaný dotaz, který neobsahuje daný výraz) -klíčové slovo

 

Nyní stačí reklamní sestavu uložit a máte hotovo.

TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY