Marketing | Propagace

Krizové situaci můžete předejít!

Od Dne 24.3.2017

To se u nás stát nemůže! Reakce na otázku o předkrizovém opatření bývají často podobné. Průběh krize naopak bývá různorodý. Může překvapit nejenom svým vznikem, ale také svým průběhem. Krize může ochromit chod firmy a její následky mohou být devastující.

Mnoho firem může být zaslepeno a vůbec si nepřipouští možnost vzniku krize v jejich úspěšné firmě. Jak píše Radek Chalupa ve své knize „Efektivní krizová komunikace“. Velký pozor by jste si měli dát v podobných situacích na takzvaný NIH syndrom.

NIH syndrom

Název pochází z anglického „not invented here“ (doslovně „nebylo vynalezeno zde“). Firma považuje za nepravděpodobné nebo přímo za zcela nemožné, že by v ní mohla propuknout krize. Velmi často se jedná o projev sebeuspokojení za situace, kdy se firma nachází na vrcholu. Společně s odporem k myšlence rizika zde hraje důležitou roli také nárůst vnitrofiremní byrokracie a snaha potlačit potencionální konkurenci. Firemní vedení pak přirozeně odmítá všechno „co nebylo objeveno u nás“, protože „vše máme zvládnuto“ a „tak jsme to dělali vždycky“. Protože se jedná o postoj typický především pro velké firmy, říká se o něm, že jde o příznak nemoci velkých firem.

Podobně nebezpečný je také takzvaný pocit zaneprázdnění.

Pocit zaneprázdnění

Vedení firmy má pocit, že má tolik práce, že nemá čas připravit se na krizi. Většinou se jedná o projev nesprávného nastavení priorit a příslušné vzdálenosti od reality. Proto ho lze také nazývat efektem věže ze slonové kosti. Pro ilustraci se v této souvislosti často používá výrok připisovaný někdejšímu americkému ministru zahraničí Henrymu Kissingerovi: „Příští týden nemůže být krize, protože už mám plný diář!“

Krize může mít mnoho podob

Krize povědomí značky

 • Problém s výrobky s ohledem na jejich škodlivost pro zdraví.
 • Znečištění životního prostředí (především jako důsledek výroby).
 • Organizované protestní akce.
 • Povědomí o problémech z dřívějších podnikatelských činností.

Zlomyslné útoky

 • Poškození pověsti pomluvami. Fámy a různé pokusy o znemožnění firmy.
 • Kriminalita ve firmě.
 • Únik důvěrných informací.
 • Počítačová kriminalita.

Podniková krize

 • Pracovní nehody nebo úmrtí.
 • Problém s financováním, snižování pracovních míst.
 • Ztráta klíčové osoby.
 • Stávky a demonsrace.

Jaké krizové situace mohou nastat

 • Bojkot výrobků
 • Diskuze o kvalitě a bezpečnosti výrobků
 • Ekologické katastrofy
 • Falšování účetnictví
 • Kontaminace potravin
 • Kolaps počítačové sítě
 • Legislativní omezení
 • Násilné útoky
 • Nehody
 • Neúspěšné uvádění nových výrobků na trh
 • Podvody
 • Policejní zásah
 • Požáry
 • Přepadení
 • Sabotáže
 • Sexuální obtěžování
 • Smrtelný úraz
 • Stávky

Toto je pouze nastíněný seznam. Vzhledem k vašemu oboru mohou nastat i jiné situace. Sedněte si a napište seznam pro vás možných krizí ve firmě. Při psaní můžete objevit i nové souvislosti a možná nebezpečí. Zaměřte se na místa, která jsou pro chod vaší firmy zásadní a těm věnujte větší pozornost.

Dobře zvládnutá komunikace

Pro úspěšné zvládnutí krizové situace je důležitá příprava. Pokud máte dobře zvládnutou prevenci, bývá průběh krize méně škodlivý, popřípadě se jí dá zcela předejít. V každém případě se jedná o dobře nastavenou komunikaci. A to jak uvnitř firmy, tak i s veřejností a různými médii.

Jedním ze zdrojů krize mohou být vaši zaměstnanci. Jejich nespokejenosti s prací, s propuštěním, strachem z propuštění, nedostatečným ohodnocením jejich práce, ale i jejich osobními problémy v rodině, rozvodem, neshodami s partnerem. Tyto problémy mohou vyústit v poškozování firemního vybavení nebo kontaminace výrobků zdraví škodlivou látkou a jiné projevy nespokojenosti. Projev odporu k firmě se může projevit i šířením pomluv popřípadě rozšířením zpráv o diskriminaci ve vaší firmě.

Takovýchto témat se velice rádi chytají média a pokud nejste připraveni čelit náporu novinářů může se vám tato situace vymknout kontrole.

Případným problémům se dá předejít dobrou komunikací s vašimi zaměstnanci, kdy se tyto situace dají vypozorovat. Často nastává problém vedení firmy v komunikací se zaměstnanci. V těchto případech je dobré pověřit důvěryhodnou osobu, která bude komunikaci se zaměstnanci provádět za vás.

Pokud krize vznikne i s danými opatřeními, je dobré mít natrénováno jakým způsobem komunikovat s médii a to podle předem připraveného scénáře. V tuto chvíli není čas čekat. Pokud neposkytnete novinářům potřebné informace včas, krize se prohlubuje vaší neschopností reagovat.

Dobře zvládnutá krize = prevence + akce

Internet

Internet je velice dobré médium na šíření jakýchkoliv zpráv. Pokud vás bude chtít někdo poškodit stačí, aby na Facebook napsal určitý pomluvu o vaší firmě a ostatní lidé tuto informaci dále rozšíří. V rámci solidarity jsou lidé ochotní sdílet cokoliv. Internet je plný různých informací ať už pravdivých či nikoliv. Často je velice obtížné určit o jakou informaci se jedná. Podobně jako v reálném světě také na internetu platí, že lidé straní těm slabším.

V tomto případě je nejlepší obranou útok. Vaše reakce na tyto informace nesmí chybět. Pokud vstupujete do diskuze je na váši firmu naložena větší či menší forma nedůvěry. Proto se diskuzí na sociálních médiích nesmíte vyhýbat. Při sdílení vašich zpráv, popřípadě zapojení do diskuze, můžete využít i vašich zaměstnanců. Pokud tak uděláte, musíte nastavit jasná pravidla, podle kterých bude taková komunikace probíhat.

Vytvořte krizový tým

Pokud jste našli případná rizika ve firmě, přistupte k vytvoření scénáře podle kterého budete postupovat. Je potřeba si ujastit jak budete komunikovat uvnitř firmy a jaké informace budou vaši firmu opouštět.

Vytvořte si tým, který bude případnou krize řešit. Každé osobě v týmu přiřaďte pravomoce a úkol za který bude zodpovídat. V týmu by měl být ředitel firmy, firemní právník, vedoucí jednotlivých úseků, mluvčí a externí poradce, který bude mít nezávislý pohled.

Tým by se měl pravidelně scházet a scénář krize odzkoušet. Při těchto zkouškách můžete zjistit různé nedostatky v postupu nebo neschopnost člena týmu. Nácvik vám pomůže rychleji reagovat na krizovou situaci a psychicky se připravit na případný tlak okolností. Ředitel firmy by se měl těchto zkoušek také zúčastňovat. Dodá to na vážnosti řešení tohoto úkolu.

Pokud nastane krize se kterou jste nepočítali, můžete změnit postup již natrénované situace a tím vzniklou krizi rychle vyřešit.

TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY