Grafika | Design

Vánoční přání

Od Dne 21.12.2016

 Jak vytvořit vánoční přání v Adobe Illustrator

Budete ještě potřebovat script Random select.
Pro úplnost si ještě stáhněte obrázek rozostřená světla.

1.Krok

Otevřte si Adobe Illustrator a vytvořte nový dokument soubor>nový nebo můžete použít klávesovou skratku CMD+N (win: CTRL+N). Vyplňte Název, v tomto případě „Vánoční přání 2016„, velikost plátna 595×280 bodů. Režim barvy RGB a rastrové efekty nastavte na Jemné 300ppi.

2.Krok

Nyní si vytvoříme pozadí pro naše vánoční přání. Vrstvu 1 si přejmenujte na Pozadí. Vyvolejte nástroj obdelník (M) a a udělejte obdelník o velikosti 610×310 pt. Tomuto obdelníku nastavíme barevný přechod #0fb6cc na #004b70. Obdelník necháme označený, otevřeme okno Vzhled a přidáme novou výplň s kruhovým přechodem, barvy ponecháme z předchozího přechodu a krytí nastavíme na násobit. Vyvoláme přechod (G) a upravýme kruhový přechod tak, aby nejsvětlejší místo vycházelo z levého spodního rohu.

3.Krok

Potřebujeme si vyrobit stromeček. V tuto chvíli si můžeme vrstvu Pozadí uzamknout. Vytvořte si novou vrstvu a pojmenujte ji Stromeček. Pro lepší orientaci a pravidelnější tvar si můžete obrysy stromečku naznačit nástrojem Pero (P). Doporučuji si obraz nazoomovat aspoň na 600%. Vyvoláme nástroj Elipsa (L), při vytváření koleček držte klávesu shift, to vám zajistí pravidelné tvary. Uděláme si kolečko zhruba o rozměru 15×15 pt a do něho uděláme druhé menší kolečko. Barvu si zvolte #ffed00. Obě kolečka označíme a pomocí nástroje Cestář dáme kolečka Odečíst, vznikne kolečko s dírkou.

4.Krok

Pokračujte vytvářením koleček dokud nezaplníte celý prostor naznačeného stromečku. Vytvářejte kolečka menší i větší, některá nechte celá, tím zajistíte pestrost výsledného stromečku. Jakmile budete mít stromeček zaplňený označte všechny kolečka a vyvolejte Soubor>Skripty>Jiný skript a otevřte skript Random Select. Nastavte hodnotu na 20 % a potvďte OK. Skript vám označi 20% koleček, dejte jim barvu #0eb6cb. Označený výběr dáme seskupit Objekt>Seskupit (cmd+G) a změníme viditelnost dané skupiny. Tento postup opakujte dokud nám zbývají nějaká kolečka. Postupně můžeme navyšovat procentuální výběr skriptu Random Select.

5.Krok

Vytvořte si novou vrstvu, nazvěte ji Stín a umístěte ji mezi Pozadí a Stromeček. Přidejte stromečku zelenou barvu. Vytvořte si nástrojem Pero (P) menší trojúhelník uvnitř stromečku a vyplňte ho barvou #00885e. Otevřete Objekt>Cesta>Odsazená cesta a nastavte odsazení na hodnotu 10, potvrďte OK. Nyní máme vytvořený druhý stromeček. Nástrojem pro Přímý výběr (A) označte spodní body většího trojúhelníku, zmáčkněte shift a jedenkrát šipku nahorů. Označte spodní stromeček a v okně Průhlednost nastavte Krytí 0%. Označte oba trojúhelníky, najeďte na Objekt>Prolnutí>Volby prolnutí, rozestupy nastavte na Určené kroky, počet na 200 a potrďte ok. Najeďte na Objekt>Prolnutí>Vytvořit (alt+cmd+B). Označte vytvořené prolnutí a najeďte na Objekt>Uspořádání>Zcela dozadu. Pro dodání prostorovosti stromečku vytvoříme stín. Pomoci nástroje Elipsa (L) vytvořte elipsu velikosti 190×15 pt, barva výplňě #000000. Najeďte na Objekt>Cesta>Odsazená cesta a nastavte odsazení na hodnotu -5 pt. Většímu oválu nastavte Průhlednost na 0%. Označte obě elipsy (volbu prolnutí máme již nastavenou) a najeďte na Objekt>Prolnutí>Vytvořit (alt+cmd+B). Dále najeďte na Efekt>Rozostření>Gaussovské rozostření nastavte na 10. Průhlednost nastavte na Násobit a Krytí 60%. Tento objekt by měl být nad zeleným trojúhelníkem.

6.Krok

Nyní si vytvoříte světelný řetěz. Udělejte pomocí nástroje Pero (P) tři prohnuté tahy šířky 1 pt a barvy #683c11. Klikněte Perem na místo kde má začít tah a držte jej stisknuté, přidržte tlačítko alt a táhněte myší, takto určíte velikost paraboly kterou má tah mít. Najeďte na Objekt>Rozdělit, zobrazenou tabulku potvrďte OK. Průhlednost nastavte na Násobit. Teď si vytvořte nástrojem Elipsa (L) kruh velikosti 9,5 pt a udělejte jeho kopii dozadu stiskněte cmd+C a poté cmd+B. Tuto vytvořenou kopii nechte označenou a najeďte na Efekt>Rozostření>Gaussovské rozostření. Nastavte hodnotu na 10 a potvrďte OK. Nyní si označte přední kruh, vyplňte ho Kruhovým přechodem. Barva #ffffff, Krytí 100% a barva #ffed00, Krytí 20%. Vytvořte Tah o šířce 1 pt nad kruhy. Tah rozdělte Objekt>Rozdělit a nastavte Průhlednost na Násobit. Označte kruh a obdelník, znovu klikněte na kruhy a dejte objekt vycentrovat svisle. Přidejte Rozmístit mezery hodnotou -5. Označte všechny tři objekty seskupte je Objekt>Seskupit nebo cmd+G (win: ctrl+G). Zkopírujte tuto skupinu a rozmístěte po tazích, které jste vytvořili na začátku.

6.Krok

Nyní si vytvořte třpyt kolem stromečku. Za pomocí nástroje Elipsa (L) Vytvořte kolečka velikosti 1 pt a 0,5 pt. Použijte barvy #f39200, #f5e894, #ffffff. Poté označte všechny vytvořené objekty a přetáhněte je do okna Stopy. Zvolte rozsévací stopa, potvrďte OK. Hodnoty nastavte jako na obrázku. Perem (P) vytvořte tah pokrývající většinu stromečku. Tah označte nástrojem pro Výběr (V) a v okně Stopy klikněte na vytvořenou stopu. Je čas dodělat pozadí pomocí staženého obrázku Rozostřená světla. Obrázek vložte před všechny objekty, v okně Průhlednost nastavte Měkké světlo a 50% krytí.


Gratuluji, máte hotovo.

TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY