Grafika | Design

Jak vytvořit piktogram nápoje

Od Dne 1.3.2017

Budete potřebavat ještě tento script Round Any Corner.
(Tento balíček scriptů je zdarma ke stáhnutí)

Otevřete si Adobe Illustrator najeďte na Soubor>Nový a vytvořte dokument s názvem Pomerančový nápoj o velikosti 270×270 pt, režim barev RGB (výsledný obrázek použiji pouze pro web, pokud by jste chtěli výsledný obrázek použít pro tisk, zvolte CMYK). A potvrďte OK.

Pomocí nástroje Obdelník (M) vytvořte čtverec velikosti 250×250 pt a vycentrujte ho na střed. Čtverec vyplňte barvou #7FB2EF. Nyní si vytvořte obdelík velikosti 100×150 pt a vyplťe ho barvou #FFFFFF. Pomocí nástroje přímí výběr (A) označte levý spodní bod, stiskněte shift a klikněte třikrát šipkou doprava. Poté označte pravý spodní roh, stiskněte shift a klikněte třikrát doleva. Vytvoříte kónický tvar budoucí sklenice.

Označte si spodní body sklenice pomocí přímého výběru (A) a zvolte Soubor>Skripty>Jiný skript a najděte si skript Round Any Corner. Rádius zvolte 10 pt a potvrďte OK.

Najeďte na Objekt>Cesta>Odsazená cesta odsazení nastavte na -6 pt a potvďte OK.

Vytvořený objekt vyplňte barvou #F7B84C.

Vytvořte obdelník ve vrchní části, nechte ho označený a s přidrženým shift označte ještě oranžový obsah sklenice a dejte pomocí cestáře odečíst.

Použijte nástroj elipsa (L) a  vytvořte do nápoje pár koleček s přidrženým shift, to zaručí pravidelné kruhy. Nastavte jejich průhlednost na násobit a krytí 50%.

Nyní si vytvořte pomeranč. Pomocí nástroje elipsa (L) vytvořte kruh velikosti 70×70 pt a vyplňte barvou #EE9600. Najeďte na Objekt>Cesta>Odsazená cesta, odsazení nastavte na -2 pt a OK. Vyvtořenému kruhu nastavte barvu #FFFBDE.

Objekt>Cesta>Odsazená cesta, odsazení nastavte na -2 pt a OK. Vytvořenému kruhu nastavte barvu #F4C84D. Perem (P) udělejte čáru uvnitř, barvu tahu nastavte na #FFFBDE, krytí nastavte na 40%. Efekt>Deformovat a transformovat>transformovat, úhel nastavte na 45° a kopie 3. Do středu ještě udělejte jeden kruh velikosti 10×10 pt a barvy #F2DAA5.

Označte všechny části pomeranče a zvolte Objekt>Seskupit. Najeďte na Objekt>Uspořádat a umístětě pomeranč za sklenici. 

Brčko vytvořte perem (P). Nakreslete obrácené písmeno L a zvolte barvu výplně #FFEC55.

Označte vnější roh, Soubor>Skript>Jiný skript a zvolte Round Any Corner ohněte tento roh rádiusem 15. To samé udělejte s vnitřním rohem a ohněte ho rádiusem 10.

Označte všechny objekty kromě pozadí a dejte je kopírovat za objekt cmd+c a následně cmd+b (win: ctrl+c > ctrl+b). Najeďte na Cestář a zvolte Spojit, nastavte barvu na #C6C6C6.

Tento objekt duplikujte cmd+c > cmd+b. Spodní objekt s pomocí stisknutého shift (to vám zaručí úhel 45°) přesuňte do pravého spodního rohu mimo kreslící plátno.

Stiskněte shift a označte druhý spojený objekt. Objekt>Prolnutí>Volby prolnutí nastavte Určené kroky a nastavte hodnotu na 200.

Objekt>Prolnutí>Vytvořit (alt+cmd+B) a prolněte tyto dva objekty.

Duplikujte pozadí, zvolte bílou barvu a posuňte čtverec nad prolnutí, Objekt>Uspořádat>Posunout dopředu. Označte bílý čtverec, prolnutí a vytvořte ořezovou masku, Objekt>Ořezová maska>Vytvořit. Označte vytvořenou ořezovou masku a v okně průhlednosti nastavte Násobit a krytí 50%.

Gratuluji, máte hotovo!

Tímto způsobem si můžete vytvořit velké množtví piktogramů dle vaší potřeby.

TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY